CADP 2020:CONCURSO DE ADXUDICACIÓN DE DESTINOS PROVISIONAIS
RESOLUCIÓN do 17 de xuño de 2020, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se convoca o concurso de adxudicación de destinos provisionais para o curso académico 2020/21
29 de Junio de 2020
CSIF INFORMA CADP

CADP 2020

TODA A INFORMACIÓN NO CSIF INFORMA EN ANEXO

DATAS E PRAZOS DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

PRAZO PARTICIPACIÓN

Dende o 30 de xuño ata o 20 de xullo

PUBLICACIÓN LISTAS PROVISIONAIS DE PARTICIPANTES

Provisional: 30 de xuño

RECLAMACIÓNS CONTRA AS RELACIÓNS DE PERSOAL CON DEREITO A PARTICIPAR

5 días hábiles desde a publicación das mesmas

PUBLICACIÓN LISTAS DEFINITIVAS DE PARTICIPANTES

Definitiva: 24 de xullo

RESOLUCIÓN PROVISIONAL DO CONCURSO DE ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

Mestres: 27 de xullo

Secundaria e outros Corpos: 31 de xullo

RENUNCIAS E RECLAMACIÓNS

Mestres: 2 días hábiles

Secundaria e outros Corpos: ata o 3 de setembro

RESOLUCIÓN DEFINITIVA

Mestres: 31 de xullo

Secundaria e outros Corpos: 10 de setembro

RESTRICCIÓN DE PROVINCIA OU ZONA

Do 16 de xullo ao 17 de agosto

TOMA DE POSESIÓN COMO FUNCIONARIO/A DE CARREIRA*

Todos os Corpos: 1 de setembro de 2020

Ficheros Adjuntos: