OPOS 2020 MATRICULÁTE
CSIF ENSINO axúdache coa inscrición nas Opos 2020. Consulta os Informa da publicación
01 de Junio de 2020
tutorial

OPOSICIÓN 2020

ORDE do 24 de febreiro de 2020 pola que se convocan procedementos selectivos de acceso ao corpo de profesores de ensino secundario, ao corpo de profesores de escolas oficias de idiomas e ao corpo de profesores de artes plásticas e deseño, e de ingreso ao corpo de profesores de ensino secundario,....., ao corpo de mestres e procedemento de adquisición de novas especialidades polo persoal funcionario de carreira dos corpos de profesores de ensino secundario...

O prazo de presentación de solicitudes comenza hoxe día 1 de xuño e remata o día 19 de xuño de 2020, ambos incluídos.

A presentación de solicitudes farase exclusivamente por medios telemáticos a través do Enderezo www.edu.xunta.es/oposicions e entregárase na sede electrónica da Xunta con certificado Dixital, DNI electrónico ou coa Chave365.

CONSULTA OS CSIF INFORMA EN ANEXO