O Ministro da Seguridade Social debe trasladar o seu compromiso público co Réxime de Clases Pasivas, ante a alarma xerada
A Central Sindical Independente e de Funcionarios (CSIF), sindicato máis representativo nas administracións públicas esixe ao ministro de Seguridade Social un compromiso público sobre o futuro das prestacións e pensións do réxime de clases pasivas.
05 de Mayo de 2020

A modificación lexislativa introducida mediante Real Decreto-lei, aproveitando o estado de alarma, da estrutura orgánica do réxime do que depende as pensións dun gran número de funcionarios xerou alarma e desconfianza no colectivo e CSIF esixiu un compromiso ao Ministro de Seguridade Social, no que se garanta que o acceso ás pensións e prestacións do réxime de clases pasivas manteranse nos mesmos termos que os actuais, xa que esta medida realizouse sen negociación previa coas organizacións sindicais e sen debate parlamentario.

De feito, CSIF como primeiro sindicato dos funcionarios deste país alzou a voz ante as dúbidas que xera entre os funcionarios esta medida e sobre a posible extinción do réxime das clases pasivas ou a modificación das prestacións como consecuencia dunha integración no réxime xeral da Seguridade Social, máxime tendo en conta a que o actual Ministro de Seguridade Social na súa anterior etapa como presidente da AIReF, nun informe de xaneiro de 2019, aconsellaba incrementar a idade de xubilación voluntaria e o número de anos de cotización.

Neste sentido, CSIF dirixiuse aos grupos parlamentarios para tentar frear esta modificación polo procedemento de urxencia e sen negociación, solicitando a súa conversión nun Proxecto de Lei, co fin de que se poidan esixir explicacións ao Goberno mediante emendas que ofrezan garantías ou que puidesen eliminar esta modificación.

De non prosperar en vía parlamentaria a transformación en Proxecto de Lei, CSIF instará a presentación do recurso de inconstitucionalidade contra as disposicións que introduce a Real Decreto-lei 15/2020 sobre o transvasamento de Clases Pasivas a Seguridade Social, por non reunir os presupostos habilitantes de extraordinaria e urxente necesidade que estableceu o noso Tribunal Constitucional en reiteradas sentenzas.