Proposta de resolución do 13 de setembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012-2013 destinadas a funcionarios docentes non universitarios,...
14 de Septiembre de 2012

Proposta de resolución do 13 de setembro de 2012 pola que se fai pública a relación definitiva do profesorado seleccionado na convocatoria de licenzas por formación para o curso 2012-2013 destinadas a funcionarios docentes non universitarios, conforme ao baremo que figura no Anexo III da Orde do 27 de xuño de 2012 (DOG do 6 de xullo).

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2012/07/06/proposta_definitiva.pdf