DOG 24-8-2012. Anuncio do 14 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no Corpo de Mestres de Taller de Artes Plásticas e...
24 de Agosto de 2012

DOG 24-8-2012. Anuncio do 14 de agosto de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no Corpo de Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño, especialidade Dourado e Policromía (596604).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120824/AnuncioG0164-140812-0002_gl.pdf