DOG 17-8-2012. Decreto 170/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en xestión forestal e do medio...
17 de Agosto de 2012

DOG 17-8-2012. Decreto 170/2012, do 12 de xullo, polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en xestión forestal e do medio natural.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120817/AnuncioG0164-190712-0003_gl.pdf