DOG 15-6-2012. Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.
15 de Junio de 2012

DOG 15-6-2012. Orde do 12 de xuño de 2012 pola que se actualiza a oferta de ciclos formativos polo réxime ordinario, por curso completo e en modalidade presencial, en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano académico 2012-2013.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120615/AnuncioG0164-130612-0004_gl.pdf