Anuncio do 31 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia...
05 de Junio de 2012

Anuncio do 31 de maio de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a apertura do prazo para solicitar prazas de interinidades e substitucións para impartir docencia na Escola Superior de Arte Dramática de Galicia nas especialidades de caracterización e indumentaria (594442), espazo escénico (594448) e técnicas escénicas (594456).

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2012/06/04/prazo_para_solicitar_prazas_de_interinidades_indumentaria.pdf
--