DOG 7-5-2012. Corrección de erros. Resolución do 17 de abril de 2012 pola que se habilitan asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de G...
07 de Mayo de 2012

DOG 7-5-2012. Corrección de erros. Resolución do 17 de abril de 2012 pola que se habilitan asesores e avaliadores no marco do proceso de acreditación de competencias profesionais adquiridas a través da experiencia laboral, na Comunidade Autónoma de Galicia, en determinadas unidades de competencia ou familias profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120507/AnuncioG0164-020512-0001_gl.pdf