Proxecto de Decreto……./2012, do…….de maio, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo, e se trasladan ensinanzas...
07 de Mayo de 2012

Proxecto de Decreto……./2012, do…….de maio, polo que se transforma o centro público integrado Celso Emilio Ferreiro de Vigo, e se trasladan ensinanzas
Obxecto: Transformación de centro público integrado en centro de educación infantil e primaria e traslado de ensinanzas
Estado de tramitación: Fase intermedia da Lei 16/2010.
Calquera proposición, suxestión ou recomendación relativa a este proxecto poderá remitirse no prazo de 15 días hábiles desde a súa publicación no portal educativo ao seguinte enderezo electrónico: sxp@edu.xunta.es

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2012/05/04/decretocelsoemilioferreiro1.pdf