DOG 19-4-2012. Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas...
19 de Abril de 2012

DOG 19-4-2012. Anuncio do 2 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunica a publicación das puntuacións provisionais e a relación de excluídos do baremo no corpo de profesores de música e artes escénicas, especialidades de fundamentos de composición (594412) e tuba (594429), aberto mediante o Anuncio do 15 de febreiro de 2012, modificado polo Anuncio do 7 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos (Diario Oficial de Galicia do 15 de febreiro e do 14 de marzo de 2012 respectivamente).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120419/AnuncioG0164-100412-14565_gl.pdf