Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación...
10 de Abril de 2012

Resolución do 3 de abril de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación definitiva de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de orientación, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2011 (DOG do 29), así como a Listaxe da adxudicación definitiva de Orientacion 2011/2012.

Esta información se puede buscar a partir de http://www.edu.xunta.es/web/node/4471