DOG 2-4-2012. Anuncio do 21 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunican a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto pola Resolución do 23 de xaneiro de 2012, ...
04 de Abril de 2012

DOG 2-4-2012. Anuncio do 21 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, polo que se comunican a publicación das puntuacións definitivas e a relación de excluídos do baremo aberto pola Resolución do 23 de xaneiro de 2012, pola que se comunica a apertura dun prazo para solicitar prazas de interinidades ou substitucións para impartir docencia de relixión no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato nos centros docentes públicos que dependen desta consellería (Diario Oficial de Galicia do 30 de xaneiro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120402/AnuncioG0164-230312-13851_gl.pdf