DOG 20-3-2012. Resolución do 5 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013.
20 de Marzo de 2012

DOG 20-3-2012. Resolución do 5 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a selección de novos centros adscritos á Rede Abalar para o curso 2012/2013.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120320/AnuncioG0164-130312-13142_gl.pdf