DOG 12-3-2012. Resolución do 2 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento...
12 de Marzo de 2012

DOG 12-3-2012. Resolución do 2 de marzo de 2012, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fai pública a adxudicación provisional de destinos do concurso de traslados específico para cubrir prazas de xefatura do departamento de Orientación, convocado pola Orde do 21 de novembro de 2011 (Diario Oficial de Galicia do 29 de novembro).

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120312/AnuncioG0164-050312-12968_gl.pdf