Convócanse cursos de formación en idiomas para o profesorado, organizados polas Escolas Oficiais de Idiomas en colaboración cos Centros de Formación e Recursos (CFR) e o CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación), para o 2º cuadrimestre ...
12 de Marzo de 2012

Convócanse cursos de formación en idiomas para o profesorado, organizados polas Escolas Oficiais de Idiomas en colaboración cos Centros de Formación e Recursos (CFR) e o CAFI (Centro Autonómico de Formación e Innovación), para o 2º cuadrimestre de 2011-2012.

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2012/03/09/cursos_cfr_eoi_2c_2011_12_web.pdf