DOG 5-3-2012. Orde do 22 de febreiro de 2012 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de ...
08 de Marzo de 2012

DOG 5-3-2012. Orde do 22 de febreiro de 2012 pola que se convocan axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2012, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120305/AnuncioG0164-240212-12650_gl.pdf