Resolución do 21 de febreiro de 2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan as probas para a obtención do titulo de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito...
05 de Marzo de 2012

Resolución do 21 de febreiro de 2012 da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se convocan as probas para a obtención do titulo de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas convocatorias de abril e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2012/03/02/resol2012_probas_libres_eso_gl.pdf