DOG 1-3-2012. Resolución do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e ...
01 de Marzo de 2012

DOG 1-3-2012. Resolución do 20 de febreiro de 2012, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se procede a designar os membros e a facer pública a composición do xurado de selección que analizará e valorará as solicitudes dos aspirantes aos premios extraordinarios de formación profesional de grao superior correspondentes ao curso 2010-2011.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120301/AnuncioG0164-230212-12573_gl.pdf