DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.
24 de Enero de 2012

DOG 24-1-2012. Decreto 45/2012, do 19 de xaneiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120124/AnuncioG0164-230112-11329_gl.pdf