DOG 29-12-2011. Resolución do 15 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes.
03 de Enero de 2012

DOG 29-12-2011. Resolución do 15 de decembro de 2011, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se determina a comisión ditaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111229/AnuncioC3F1-201211-10032_gl.pdf