Resolución do 15 de decembro de 2011 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determinan a comisión dictaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes.
19 de Diciembre de 2011

Resolución do 15 de decembro de 2011 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, pola que se determinan a comisión dictaminadora dos concursos de traslados entre funcionarios docentes.

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2011/12/15/resolucion_15_12_11_composicion_comisions_concurso_traslados_2011_12-galego.pdf