DOG 15-11-2011. Orde do 3 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes...
15 de Noviembre de 2011

DOG 15-11-2011. Orde do 3 de novembro de 2011 pola que se convoca concurso de traslados entre persoal funcionario docente dos corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, Profesores Técnicos de Formación Profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111115/AnuncioC3F1-111111-8427_gl.pdf