DOG 4-10-2011. Orde do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012.
05 de Octubre de 2011

DOG 4-10-2011. Orde do 22 de agosto de 2011 pola que se fai pública a oferta educativa das ensinanzas deportivas da Comunidade Autónoma de Galicia a partir do curso escolar 2011-2012.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20111004/AnuncioC3F1-260911-6739_gl.pdf