DOG 19-9-2011. Orde do 13 de setembro de 2011 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante a folga convocada para os días 21 e 27 de setembro de 20
19 de Septiembre de 2011

DOG 19-9-2011. Orde do 13 de setembro de 2011 pola que se ditan normas que determinan os servizos mínimos do persoal docente dependente da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria durante a folga convocada para os días 21 e 27 de setembro de 2011.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2011/20110919/AnuncioC3F1-140911-6358_gl.pdf