COVID-19 NOVO PROTOCOLO
Versión 20/05/2022
23 de Mayo de 2022

Protocolo de adaptación ao contexto da Covid-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2021-2022, versión 20/05/2022

Achegamos o Novo Protocolo Covid-19

Podes consular o anexo