BORRADOR DO DECRETO DA ORDENACIÓN E CURRICULO DA ESO EN GALICIA
A tratar proximamente na Mesa Sectorial
11 de Mayo de 2022

Anteproxecto do Decreto polo que se establece aordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Podes enviarnos as alegacións e consideracións a este anteproxecto ao seguinte correo electrónico:

ense32@csif.es

Podes consultar o Anteproxecto en anexo