FONDO DE ACCIÓN SOCIAL
03 de Mayo de 2022

FONDO DE ACCIÓN SOCIAL

A Administración da Xunta de Galicia destina anualmente unha porcentaxe da dotación orzamentaria para custos de persoal á concesión de axudas de carácter social.

Prazos