CSIF ENSINO INFORMA. DIRECTRICES DO USO DAS MÁSCARAS NOS CENTROS DOCENTES DE GALICIA
21 de Abril de 2022

Directrices sobre o uso das máscaras no ámbito educativo na Comunidade Autónoma de Galicia

DIRECTRICES USO DAS MÁSCARAS