PROCEDEMENTO DE ACCESO A CÁTEDRAS: MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPEROU O PROCESO
21 de Abril de 2022

Publicación da Orde do 12 de abril de 2022 pola que se modifica o anexo I da Orde do 9 de febreiro de 2022 pola que se fai pública a relación de persoal aspirante que superou o procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de PES, APD e EOI

LIGAZÓN AO DOG

Ficheros Adjuntos: