OPOSICIÓNS 2022 RESOLUCIÓN DE DECAIMENTO NO DEREITO AO TRÁMITE DE RECLAMACIÓN ÁS LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS
20 de Abril de 2022

Resolución de decaimento no dereito ao trámite de reclamación ás listas provisionais de admitidos e excluídos nos procedementos selectivos de acceso e ingreso aos corpos docentes de Galicia

Unha vez finalizado o prazo de reclamacións ás listas provisionais de admitidos e excluidos, xúntase a resolución do 19 de abril de 2022, da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se declara decaidas no seu dereito ao trámite as persoas que non tiveran realizada a súa reclamación ou emendados os defectos que motivaran a súa exclusión do procedemento

RESOLUCIÓN

TODA A INFORMACIÓN