CXT 2021/22. VACANTES DEFINITIVAS DO CONCURSO XERAL DE TRASLADOS
PROFESORADO DOS CORPOS DE CATEDRÁTICOS E PES, PT, EOI, MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS, ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, MESTRES E INSPECTORES DE EDUCACIÓN
01 de Abril de 2022

VACANTES DEFINITIVAS DO CONCURSO DE TRASLADOS PARA O PROFESORADO DOS CORPOS DE CATEDRÁTICOS E PES, PT, EOI, MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS, ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, MESTRES DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, MESTRES E INSPECTORES DE EDUCACIÓN

Xúntase, consonte a base segunda da orde do 26 de outubro de 2021, a Resolución do 31 de marzo de 2022 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, pola que se fan públicas as vacantes definitivas que serán obxecto de provisión no concurso de traslados entre persoal funcionario docente do corpos de catedráticos e profesores de ensino secundario, escolas oficiais de idiomas, música e artes escénicas, artes plásticas e deseño, profesores técnicos de formación profesional, mestres de taller de artes plásticas e deseño, mestres, inspectores ao servizo da Administración educativa e inspectores de educación. (código de procedemento ED012A).

LIGAZÓN CON TODA A INFORMACIÓN