Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos
17 de Septiembre de 2021

Instrucións para a presentación dos méritos alegados nas subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II do procedemento selectivo de acceso a corpos de catedráticos, convocado por Orde do 4 de xuño de 2020 (DOG nº122, do 22 de xuño)

Coa finalidade de que os tribunais procedan a baremación dos méritos correspondentes as subepígrafes 3.2.1 e 3.2.4 do Anexo II alegados polas persoas interesadas no prazo de presentación de solicitudes deste procedemento selectivo, fanse públicas as instrucións de presentación da documentación xustificativa dos ditos méritos.

  • Prazo de presentación: do día 20 ao día 30 de setembro de 2021

Instrucións