Instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19
13 de Septiembre de 2021

Resolución do 10 de setembro de 2021 pola que se ditan instrucións para a adopción de medidas organizativas nos centros educativos como consecuencia da pandemia da COVID-19

INSTRUCIÓNS