CSIF ENSINO INFORMA. INTERCAMBIOS PROVISIONAIS
10 de Septiembre de 2021

CSIF ENSINO INFORMA.

INTERCAMBIOS PROVISIONAIS.

PROFESORADO DE SECUNDARIA, FP E RÉXIME ESPECIAL

ABERTO O PRAZO PARA A PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

As permutas poden realizarse entre dúas ou máis persoas de calquera colectivo.

REQUISITOS

a) Pertencer ao mesmo corpo.
b) Que a praza corresponda a mesma especialidade e co mesmo perfil lingüistico.
c) Que vaian desempeñar a súa función docente no centro educativo durante o curso.

MOI IMPORTANTE.

Non poden permutarse as prazas acadadas por Comisión de Servizo.

¿CÓMO FACELO?

- Obrigatoriamente por medios electrónicos, na páxina https://sede.xunta.gal buscandoo procedemento ED002A
- Cada unha das persoas interesadas terá que cubrir unha solicitude na que consten os datos da persoa coa que queira solicitar o intercambio.

PRAZO
O prazo para realizar as permutas será dende hoxe, día 10 de setembro ao 15 de setembro, ambos incluídos.