Programa That’s English! para o curso 2021/22.
02 de Septiembre de 2021

Circular 5/2021 da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional sobre a organización dos niveis básico A2, intermedio B1, intermedio B2 e avanzado C1 das ensinanzas de inglés de réxime especial na modalidade de educación a distancia, mediante o programa That’s English! para o curso 2021/22.

Prazo de matrícula: do 7 de setembro ao 29 de outubro de 2021

TODA A INFORMACIÓN