Composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos ensino secundario, artes plásticas e diseño e EOI
02 de Septiembre de 2021

Composición dos tribunais encargados da selección das persoas aspirantes no procedemento de acceso aos corpos de catedráticos de ensino secundario, de artes plásticas e deseño e de escolas oficiais de idiomas

TRIBUNAIS

Ficheros Adjuntos: