Concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos
02 de Agosto de 2021

Resolución pola que se resolve o concurso de méritos específico entre persoal funcionario de carreira dos corpos docentes, para cubrir postos de persoal docente en prazas sometidas a convenio ou a programas específicos desta consellería

RESOLUCIÓN
BAREMO