CURSO ONLINE: ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓNS E UNIDADES DIDÁCTICAS PARA OPOSITORES
26 de Marzo de 2021

ELABORACIÓN DE PROGRAMACIÓNS E UNIDADES DIDÁCTICAS PARA OPOSITORES

O curso, Elaboración de Programacións e Unidades Didácticas para opositores e opositoras é un instrumento básico para calquera docente. Con este curso pretendemos axudar a que os futuros docentes adquiran os coñecementos necesarios para a elaboración da programación e as unidades didácticas necesarias para superar o proceso selectivo, desenvolver destrezas para a súa realización da cordo co deseño curricular do nivel educativo correspondente, contribuír a súa formación e perfeccionamento, así como desenrolar estratexias para incrementar as súas motivacións profesionais.