Borrador da orde pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade.
10 de Marzo de 2021

Na Mesa Sectorial do martes, 16 de marzo vai ser abordada a orde pola que se desenvolve o Decreto 229/2011, do 7 de decembro, polo que se regula a atención á diversidade do alumnado dos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia nos que se imparten as ensinanzas establecidas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación

Podes consultar o Borrador en anexo e se queres facer aportacións podes escribir a calquera dos nosos e-mail:

CSIF ENSINO Ourense ense32@csif.es,

CSIF ENSINO Pontevedra ensino36@csif.es,

CSIF ENSINO Coruña ense15@csif.es,

CSIF ENSINO Santiago ense77@csif.es

CSIF ENSINO Lugo, ense27@csif.es