Criterios e procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, ESO e educación especial
13 de Noviembre de 2020

Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21 (código de procedemento ED330E).

ORDE CRITERIOS MÁSCARAS