ANÚNCIO DA MODIFICACIÓNS DAS INSTRUCCIÓNS DA PRESENZA DOS EQUIPOS DIRECTIVOS NOS CENTROS
06 de Mayo de 2020
MODIFICACIÓN DE PRESENZA EQUIPOS DIRECTIVOS CENTROS