REGULAMENTOS ORGÁNICOS E ORDES QUE OS DESENVOLVEN

PRIMARIA

IES

CPIS

ESCOLAS OFICIAIS DE IDIOMAS

CONSERVATORIOS DE MUSICA E DANZA

ESCOLAS DE ARTE E DESEÑO

CENTROS INTEGRADOS DE FORMACION PROFESIONAL

CENTROS PLURILINGUES

CENTROS INTEGRADOS

DECRETO 266/2007, do 28 de decembro, polo que se regulan os centros integrados de formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.