ADMISIONS

Reserva de praza no centro de orixe: do 1 ao 15 de febrero

Solicitude de admisión: do 1 ao 20 de marzo

https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/PaxinaInicio.action