NOVAS DE ENSINO
NOVAS DE ENSINO DO 07 AO 15 DE NOVEMBRO
15 de Noviembre de 2017

NOVAS DE ENSINO

ÍNDICE

 1. CONCURSO DE TRASLADOS ESPECÍFICO ENTRE PERSOAL FUNCIONARIO DOCENTE DO CORPO DE MESTRES PARA CUBRIR PRAZAS DE XEFATURA DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN INFANTIL E PRIMARIA

 2. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DA CONVOCATORIA DE PREMIO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA “DESAFÍOS STEM: PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D”

 3. LISTAXE DEFINITIVA DE TITORES E COORDINADORES PARA O DESENVOLVEMENTO DO PRÁCTICUM MÁSTER EN PROFESORADO DE ESO E BACHARELATO, FP E ENSINANZAS DE IDIOMAS

 4. CORRECCIÓN DE ERROS NAS LISTAS DE INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS PARA PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO, DE DEBUXO TÉCNICO E DE DESEÑO DE PRODUTO

 5. CUALIFICACIÓNS DEFINITIVAS DOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS NAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS PROFESIONAIS MÚSICA, DE DANZA, E DE ARTES PLÁSTICAS E DESEÑO

 6. CURRÍCULO DOS CICLOS INICIAL E FINAL DE GRAO MEDIO CORRESPONDENTES AO TÍTULO DE TÉCNICO DEPORTIVO EN BALONCESTO, E SE MODIFICAN O DECRETO 135/2012, DO 31 DE MAIO, O DECRETO 73/2013, DO 18 DE ABRIL, E O DECRETO 64/2015, DO 16 DE ABRIL

 7. ACTUALIZACIÓN DOS ANEXOS DA ORDE DO 18 DE OUTUBRO DE 2010 POLA QUE SE ESTABLECEN OS CENTROS E POSTOS CUALIFICADOS DE ESPECIAL DIFICULTADE

 8. RESOLUCIÓN DEFINITIVA DO PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA "OBSERVA_ACCIÓN"

 9. RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE CENTROS ADMITIDOS NO PROGRAMA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA "CLUB DE CIENCIA"

 10. PRÓXIMA CONVOCATORIA DE EXTERIORES E DA PREVISIÓN DE PRAZAS

 11. BOLSAS DE EMPREGO OUTRAS COMUNIDADES

 12. FORMACIÓN
 13. OPOSICIÓNS