NOVAS DE ENSINO
16 de Mayo de 2017

NOVAS DE ENSINO DO 09 AO 16 DE MAIO

Í N D I C E:

 1. PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS INTERINIDADES E SUBSTITUCIÓNS DO CORPO DE PROFESORES DE MÚSICA E ARTES ESCÉNICAS
 2. PROBAS LIBRES PARA A OBTENCIÓN DE TÍTULOS FP (LOE). LISTAXES DE PERSOAS ADXUDICADAS
 3. PROBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRAO MEDIO
 4. SEGUNDO PRAZO DE SOLICITUDE DE COMISIÓN DE SERVIZO EN ATENCIÓN A SITUACIÓNS ESPECIAIS POR MOTIVOS DE SAÚDE
 5. CUALE
 6. LISTAXES DEFINITIVAS DE SOLICITUDES DE PROBAS LIBRES
 7. INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO ÁS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES PARA OS ASPIRANTES QUE NON CUMPRAN O REQUISITO DE TITULACIÓN
 8. COMISIÓNS DE SERVIZOS POR CONCILIACIÓN FAMILIAR E LABORAL (2017)
 9. INSTRUCIÓNS PARA A TOMA DE POSESIÓN DO PROFESORADO QUE OBTIVO DESTINO DEFINITIVO NO CONCURSO DE TRASLADOS
 10. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DA AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 11. INSTRUCIÓNS PARA O DESENVOLVEMENTO DA AVALIACIÓN FINAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA
 12. INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO AOS CONSERVATORIOS SUPERIORES DE MÚSICA
 13. INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO NAS ENSINANZAS SUPERIORES DE ARTE DRAMÁTICA
 14. INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN DO ALUMNADO ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE DESEÑO
 15. INSTRUCIÓNS PARA O ACCESO E ADMISIÓN ÁS ENSINANZAS SUPERIORES DE CONSERVACIÓN E RESTAURACIÓN DE BENS CULTURAIS
 16. PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL GALEUROPA
 17. X EDICIÓN DO PREMIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO VICENTE FERRER
 18. AXUDAS SOCIO-SANITARIAS 2017 PARA OS FUNCIONARIOS MUTUALISTAS E BENEFICIARIOS QUE ESTEAN AO SEU CARGO
 19. EXAMEN DE DOCENTES NO EXTERIOR 2016/2017
 20. OPOSICIÓNS DOCENTES 2017

Ficheros Adjuntos: