NOVAS DE ENSINO

DO 12 AO 21 DE DECEMBRO

Ver no primero dos ficheiros adxuntos

1. CSI●F PRESENTA AS SÚAS LIÑAS PARA O DEBATE NA SUBCOMISIÓN DO CONGRESO DOS DEPUTADOS: NOS ÚLTIMOS 5 ANOS PERDÉRONSE PRETO DE 23.000 DOCENTES
2. MODIFICACIÓN DO ANEXO I DA ORDE DO CONCURSO DE TRASLADOS PARA CUBRIR PRAZAS NOS CENTROS ESPECÍFICOS DE EDUCACIÓN E PROMOCIÓN DE ADULTOS
3. PUNTUACIÓNS PROVISIONAIS E RELACIÓN DE EXCLUÍDOS PROVISIONAIS EN VARIAS ESPECIALIDADES
4. PREMIADOS NOS XI PREMIOS Á EXCELENCIA MUSICAL
5. MODIFICACIÓN AXUDAS Á ETAPA PREDOUTORAL NAS UNIVERSIDADES DO SUG
6. AXUDAS POSDOUTORAIS MODALIDADE A
7. CONCECIÓN DAS AXUDAS DAS MODALIDADES A: GRUPOS DE REFERENCIA COMPETITIVA, B: GRUPOS CON POTENCIAL DE CRECEMENTO E C
8. PLAN DE ESTUDOS DAS ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES DE MÚSICA
9. FORMACIÓN
10. BOLSAS OUTRAS COMUNIDADES