Resolución pola que se aproba o plan de formación do profesorado de formación profesional e ensinanzas de réxime especial para o curso 2012-2013, e os seus criterios de admisión.
04 de Junio de 2012

Resolución pola que se aproba o plan de formación do profesorado de formación profesional e ensinanzas de réxime especial para o curso 2012-2013, e os seus criterios de admisión.

Esta información se puede buscar en http://www.edu.xunta.es/web/system/files/protected/content_type/advertisement/2012/06/01/plan_fp_12-13.pdf