DOG 7-5-2012. Orde do 26 de abril de 2012 pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2012/2013.
07 de Mayo de 2012

DOG 7-5-2012. Orde do 26 de abril de 2012 pola que se convoca o Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para o curso 2012/2013.

Esta información se puede buscar en http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120507/AnuncioG0164-300412-0003_gl.pdf