OFERTAS PÚBLICAS DA UNIVERSIDADE
20 de Diciembre de 2011

Universidade da Coruña – DOG do 15 de decembro
Universidade da Coruña – BOE do 16 de decembro
Resolución do 1 de decembro de 2011, bases e convocatoria probas selecti­vas de persoal laboral para a provisión dunha(1) praza de técnico superior en relacións internacionais(grupo I), pola quenda libre.
Estar en posesión do título de doutor/a, licenciado/a, enxeñeiro/a, arquitecto/a ou equivalente.
Prazo: 20 días naturais contados desde o día seguinte desta publicación desta convocatoria no DOG.

Universidade da Coruña – DOG do 16 de decembro
Universidade da Coruña – BOE do 16 de decembro
Resolución de 2 de decembro de 2011, bases e convocatoria de probas selectivas de persoal laboral para a provisión dunha praza (1) praza de arquitecto técnico (grupo II) pola quenda libre.
Estar en posesión do título de diplomado/a universitario/a, enxeñeiro/a técnico/a, arquitecto/a técnico/a ou equivalente.
Prazo: 20 días naturais contados desde o día seguinte desta publicación desta convocatoria no DOG.